fysisk person

fysisk person
s EKON en individ

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • juridisk person — s JUR rättssubjekt som inte är en fysisk person t.ex. aktiebolag, handelsbolag och ekonomisk förening …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • firmatecknare — s ( n, firmatecknare) fysisk person som har rätt att ingå avtal för en juridisk persons räkning …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • konsument — s ( en, er) fysisk person som köper en vara el. tjänst för privat bruk av en näringsidkare i dennes verksamhet …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • rättssubjekt — s ( et, rättssubjekt) JUR juridisk el. fysisk person som har rättskapacitet …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • arvskatt — s ( en, er) EKON (el. arvsskatt) skatt som utgår då en förmögenhet genom ett arv el. testamente övergår till annan fysisk el. juridisk person …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • avtalspart — s ( en, er) JUR fysisk el. juridisk person som omfattas av ett avtal och dess villkor …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • näringsidkare — s ( n, näringsidkare) fysisk el. juridisk person som yrkesmässigt driver en verksamhet, företagare …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”